Verandering regels visserij:

2012:

Per 1 oktober verandert een aantal wettelijke visserijregels
De Belangrijkste Wijzigingen:

De Europese meerval wordt uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht. Dit betekent dat er actief op de meerval mag worden gevist. Om het bestand te beschermen, zal er wel het hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht) gaan gelden. Iedere gevangen meerval moet dus nog steeds direct worden teruggezet.

De gesloten tijd voor de worm (1 april - 31 mei) wordt geschrapt. Dit is een belangrijke wijziging voor onder andere wedstrijdvissers die op witvis vissen en straks het hele jaar door de worm als aas mogen gebruiken.

Het nachtvissen met de hengel wordt in principe het hele jaar toegestaan tenzij het ter plekke anders is geregeld. Informeer daarom altijd lokaal of nachtvissen is toegestaan zonder extra toestemming. Uitgezonderd zijn in ieder geval de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al is verboden. Verder is het aldus het ministerie aan de georganiseerde sportvisserij om een en ander in goede banen te leiden. Daarom zal het nachtvissen vanaf 1 januari 2013 via een landelijke Nachtvistoestemming worden geregeld. Deze is vanaf 1 januari te verkrijgen via de website van de federaties of de website van Sportvisserij Nederland. Voor de federatiegebieden van Sportvisserij Fryslân, Federatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost-Nederland is ook nu (2012) al een speciale nachtvistoestemming nodig. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.

De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek loopt nu van 1 maart t/m 30 juni. Deze gesloten tijd wordt ingekort tot de laatste zaterdag van mei. Hierdoor loopt de einddatum van de gesloten tijd voor snoek straks gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood visje. De overige nieuwe gesloten tijden en minimum maten vind je in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren welke de sportvisser tegelijkertijd met de VISpas 2013 ontvangt.

Nieuwe regels

Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van toepassing worden als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Hiermee wordt de handhaving van het verbod op het bezit van ondermaatse zeevis flink verbeterd. Ook komt er een wettelijk verbod voor alle sportvissers om hun vis te verkopen.